X
GO
قابل توجه ثبت نام کنندگان املاک فاقد سند در محدوده ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

از کلیه متقاضیانی که در سامانه ثبت نام املاک فاقد سند  ثبت نام نموده و شماره پرونده آنها در محدوده  1391114412001000001 الی  1391114412001004000 می باشد و تاکنون جهت  رسیدگی به پرونده خود به اداره ثبت اسناد و املاک گرگان مراجعه نکرده اند ، دعوت می شود تا تاریخ 92/09/30 به اداره ثبت اسناد و املاک گرگان در ساعت اداری مراجعه نمایند. در غیر این صورت پرونده آنها مختومه اعلام خواهد شد