X
GO
راهنمای سامانه اوراق الکترونیکی

تذکر مهم : برای اتصال به سامانه اوراق  نیاز به نصب نرم افزار سیلورلایت بر روی کامپیوتر می باشد

  • همچنین برای چاپ اوراق نیاز به نصب نرم افزار خواندن فایلهای (pdf) می باشدروش اتصال به سامانه اوراق

برای اتصال به سامانه اوراق باید ابتدا با استفاده از کانکشن VPN به شبکه اختصاصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصل شده و سپس آدرس الکترونیکی   (www.ssar.ir ) را در مروگر وارد نمود.

درخواست اوراق انجام شده ولی موفق به چاپ اوراق نشده اید.

در صورتی که درخواست اوراق را ثبت کردید ولی موفق به چاپ نشده اید ، در قسمت در خواست اوراق دکمه "جستجو" را زده ، در لیست باز شده  این نوع درخواستها در ستون وضعیت با عنوان "درخواست پذیرفته شد " یا "با بخشی از درخواست موافقت شد " مشخص شده اند که با دابل  کلیک کردن بر روی آنها درخواست پذیرفته شده باز گردیده و سپس  می توان اوراق را چاپ گرفت.


در فایل تولید شده اوراق دارای شناسه و رمز تصدیق می باشند ولی در اوراق چاپ گرفته شده شناسه و رمز ندارند

این مشکل مربوط به تنظیمات چاپگر می باشد . با بررسی تنظیمات چاپگر مشکل برطرف خواهد شد. در ضمن اینگونه اوراق باید امحاء شده  و در سامانه نیز برای این اوراق در قسمت فرم اعلام علت عدم استفاده از اوراق مراتب درج گردد

از فایلpdf  تولید شده توسط سامانه  به اشتباه دو بار چاپ گرفته شده و مورد استفاده قرار گرفته یعنی از اوراق با یک شماره شناسه و رمز برای دو سند استفاده شده چه باید کرد.

این تخلف محسوب شده و عواقب آن متوجه سردفتر خواهد بود و در صورت وقوع چنین حالتی باید یکی از اسناد را باطل کرد .برای جلوگیری از چنین حالتی باید پس از چاپ اوراق فایل آنرا از روی کامپیوتر پاک کرد و همچنین چاپ اوراق در هر دفترخانه با توجه به حساسیت این کار و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ، بهتر است که توسط خود سردفتر انجام گیرد و از قراردادن شناسه و رمز عبور سامانه به افراد مختلف خوداری نماید.