چهارشنبه 3 شهریور 1395
تقدیر
بمناسبت 26 مرداد سالروز ورود آزادگان آقای عباسعلی زارع تیله نوئی از آقای دکتر یحیی غلامی ذیحساب آزاده و سرافراز ثبت اسناد و املاک استان گلستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل نمودند.
چهارشنبه 3 شهریور 1395
راه اندازی شبکه شمیم در استان گلستان
در اجرای سیاست های سازمان ثبت اسناد کشور و پیگیری های آقای عباسعلی زارع تیله نوئی مدیرکل ثبت اسناد گلستان شبکه شمیم در این استان راه اندازی شد.
دوشنبه 1 شهریور 1395
بازدید سرزده مدیرکل ثبت اسناد گلستان از واحد ثبتی آزادشهر
آقای عباسعلی زارع تیله نوئی مدیرکل ثبت اسناد گلستان از واحد ثبتی آزادشهر بازدید بعمل آوردند.
دوشنبه 1 شهریور 1395
بازدید سرزده مدیرکل ثبت اسناد گلستان از واحدثبتی رامیان
آقای عباسعلی زارع تیله نوئی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گلستان در رأس هیئتی از واحد ثبتی رامیان بطور سرزده بازدید بعمل آوردند.
دوشنبه 25 مرداد 1395
برگزاری جلسه مشترک مدیرکل ثبت اسناد با مدیران نظام مهندسی ساختمان استان
آقای عباسعلی زارع تیله نوئی مدیرکل ثبت اسناد گلستان با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان گلستان دیدار و گفتگو کردند.
یکشنبه 17 مرداد 1395
ملاقات مدیرکل ثبت اسناد گلستان با فرماندار مراوه تپه
آقای عباسعلی زارع تیله نوئی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گلستان با آقای اسماعیل تاجی فرماندار شهرستان مراوه تپه دیدار و گفتگو نمودند.
شنبه 16 مرداد 1395
دیدار مدیرکل ثبت اسناد گلستان با فرماندار گمیشان
بعدازظهر امروز آقای عباسعلی زارع تیله نوئی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گلستان با آقای امانگلدی ضمیر فرماندار شهرستان گمیشان دیدار و گفتگو نمودند.
شنبه 16 مرداد 1395
دیدار مدیرکل ثبت اسناد گلستان با رئیس دادگستری بندرترکمن
آقای عباسعلی زارع تیله نوئی با آقای احمدرضا فضیلت رئیس دادگستری بندرترکمن دیدار و گفتگو نمودند.
شنبه 16 مرداد 1395
دیدار مدیرکل ثبت اسناد و املاک گلستان با فرماندار شهرستان بندرترکمن
آقای عباسعلی زارع تیله نوئی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گلستان با آقای عبدالحکیم فیروزی فرماندار شهرستان بندرترکمن دیدار و گفتگو نمودند.
شنبه 16 مرداد 1395
بازدید سرزده مدیرکل ثبت اسناد گلستان از واحد ثبتی بندرترکمن
آقای عباسعلی زارع تیله نوئی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گلستان در رأس هیئتی صبح امروز ازواحد ثبتی بندرترکمن بطور سرزده بازدید بعمل آوردند.
صفحه: 1 از 49